Available courses

Poznanie i zrozumienie w obszarze chemii i fizyki środowiska.

Wydarzenia z pierwszego miesiąca rozwoju w układzie tygodniowym. 

Kontynuacja kursu Wprowadzenie do psychologii

ICNP Stanowi międzynarodowy referencyjny język pielęgniarski.

Szkolenie z zakresu e-learningu dla kadry dydaktycznej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego w ramach projektu „Rozwój kompetencji kadry dydaktycznej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Wykorzystanie narzędzi TIK na lekcjach języka polskiego

Nauka programowania w języku Python. Od podstaw do zaawansowanych struktur

Podniesienie umiejętności i kompetencji w zakresie nauczania programowania w edukacji formalnej na wszystkich poziomach edukacyjnych

Prowadzenie kursów warsztatowych dla nauczycieli w projekcie „Kompetentni na starcie” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Nauka programowania na wszystkich etapach edukacyjnych we wszystkich typach szkół i placówek

Czy matematyka może być ciekawa? Przekonaj się sam!

Często ewaluacja kojarzona jest z dużym nakładem pracy, angażowaniem się w skomplikowane badanie, które jest uciążliwe dla wszystkich i nie przynosi szkole, nauczycielom i uczniom żadnej korzyści. Szkoły obecnie nie stać na takie podejście, dlatego Centrum Ewaluacji przygotowało nowoczesne narzędzie, dzięki któremu proces budowania narzędzi badawczych,  zbierania danych oraz ich analizy i prezentowania został uproszczony do niezbędnego minimum. Dzięki temu w szkole można przeprowadzać tzw. szybkie ewaluacje, czyli badania, które dają natychmiastowe wyniki i pozwalają na wyciąganie konstruktywnych wniosków.

Projektowanie i tworzenie innowacji pedagogicznych w szkole

Cyberprzemoc i profilaktyka zagrożeń w sieci Internet

Warsztaty kształcące umiejętności posługiwania się nowoczesnymi technologiami, e-learningu i Internetu w procesie edukacyjnym

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych -

Moduł 1. Podstawy technik informatycznych i komunikacyjnych

Moduł 2. Użytkowanie komputera i zarządzanie plikami

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych:

Moduł 3. Przetwarzanie tekstów

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych:

Moduł 4. Arkusze kalkulacyjne

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych:

Moduł 5. Użytkowanie baz danych

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych:

Moduł 6. Grafika menedżerska i prezentacyjna

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych:

Moduł 7. Przeglądanie stron internetowych i komunikacja

Zmiana w edukacji

"Wiedza to potęga – poprawa jakości edukacji ogólnej w szkołach powiatu Tczewskiego"


"Wiedza to potęga – poprawa jakości edukacji ogólnej w szkołach powiatu Tczewskiego"


"Wiedza to potęga – poprawa jakości edukacji ogólnej w szkołach powiatu Tczewskiego"


"Wiedza to potęga – poprawa jakości edukacji ogólnej w szkołach powiatu Tczewskiego"