Europejski Certyfikat Umiejętności Komuterowych

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych -

Moduł 1. Podstawy technik informatycznych i komunikacyjnych

Moduł 2. Użytkowanie komputera i zarządzanie plikami

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych:

Moduł 3. Przetwarzanie tekstów

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych:

Moduł 4. Arkusze kalkulacyjne

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych:

Moduł 5. Użytkowanie baz danych

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych:

Moduł 6. Grafika menedżerska i prezentacyjna

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych:

Moduł 7. Przeglądanie stron internetowych i komunikacja