Warsztaty kształcące umiejętności posługiwania się nowoczesnymi technologiami, e-learningu i Internetu w procesie edukacyjnym