Nauka programowania na wszystkich etapach edukacyjnych we wszystkich typach szkół i placówek