Poznanie i zrozumienie w obszarze chemii i fizyki środowiska.