Techniczna obsługa aparatury jest niezbędne do zaliczenia przedmiotu