Zaliczenie tego kursu jest niezbędne do rozpoczęcia zajęć praktycznych w laboratorium.