zaliczenie kursu umozliwi studentom zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu leczenia ran w OIT