Zaliczenie kursu jest potrzebne do zaliczenia egzaminu z biochemii.