Kurs dotyczy:

  1. Definicji jakości
  2. Metod i narzędzi zarządzania jakością
  3. Zarządzania jakością w ochronie zdrowia, w tym:
  • ISO
  • Akredytacja