Kurs dotyczy problemów związanych z prawidłowa emisja głosu:

1. oddychanie,

2. appoggio,

3. synchronizacja toru oddechowo-fonacyjnego.,

4.podstawy anatomii i fizjologii organu głosowego,

5. podstawy prawidłowej wymowy (dykcja, akcentowanie, intonacja).