Kurs dotyczy współczesnych metod rozpoznawania i leczenia wstrząsu o różnej etiologii.


Spis zagadnień

1. Definicja

2. Patofizjologia

3. Kryteria rozpoznania

4. Rodzaje

5. Strategie terapeutyczne