Kurs dotyczy podstawowych informacji z zakresu socjologii medycyny oraz socjologii zdrowia i choroby.