Kursy dotyczy oceny różnych typów ran przewlekłych.

1. Typy ran przewlekłych.

2. Etiologia

3. Cechy ran przewlekłych.